שם הלקוח: .Ronen  Libert & co

התהליך איתנו כלל: מיתוג ובניית שפה עיצובית, ניירת ייצוגית

LOGOרקע שקוף .png