שם הלקוח: יעקב סלומון, ליפשיץ ושות'

התהליך איתנו כלל: עיצוב הזמנה לכנס, רול אפ

1.png